Min konst

Jag har gått en ett-årig utbildning på Folkuniversitetet i Stockholm, och ett oklart antal kvällskurser. Men jag anser mig till största delen vara autodidakt. Min mamma målade tavlor så det var naturligt för mig att pröva. I slutet av 80-talet utbildade jag mig till förskollärare. Där lärde vi oss oväntat mycket om olika konstnärliga material och även om hur barnens blick på sin verklighet påverkade deras bilder. Hur lärandeprocesser och bildskapande samspelade i exempelvis Reggio Emilia – pedagogiken och Waldorf-pedagogiken. Jag tyckte det var mycket intressant. Därefter arbetade jag på förskolor och använde mig mycket av skapande tillsammans med barn. Den tiden var viktig för mitt eget bildskapande har jag förstått efteråt. I början av 90-talet, när jag gick utbildningen på Folkuniversitetet sökte jag också – nyfiken som jag var och är – kunskap om kroppsterapier. Det blev så att jag lärde mig kroppsterapimetoden Body Harmony och en form av spirituell/andlig kanalisering och healing. Att jag skriver det här beror på att även det blev bränsle till mina bilder. Det transcendenta, det som är bortom vår mänskliga blick, större än oss människor – blev viktigare än något annat.

År 1998 började jag studera till präst. Medan barnen växte upp studerade jag halvtid och hade även ett längre studieuppehåll. Det tog sin tid. År 2013 prästvigdes jag för Stockholms Stift. Idag bor jag i Västra Götaland. Där jag också är född och uppvuxen.

Mina målningar har förändrats över tid liksom mitt sätt att arbeta med bilder. Jag målar nu mest i olja, men har också arbetat en del med betong och papier maché. Tekniker, material och idéer blandas ofta och vägleder mig i arbetet. Ofta för jag en djupsinnig dialog med mina bilder och de missar sällan tillfället att hjälpa mig att förstå de mest underliga ting. Jag skulle kunna beskriva mig som en slags kristen mystiker med konstant dialog med den Gud jag lever i. Även i mitt bildspråk.